Instalator z zakresu aktywnych sieci komputerowych - LANBERG (praca biurowa)
Instalator z zakresu aktywnych sieci komputerowych - LANBERG (praca biurowa)
Work in a friendly atmosphere!
We are a manufacturer and distributor of gaming accessories, peripherals and consumer electronics. We realize sales in Poland, as well as in foreign markets in more than 40 countries. We use our knowledge and 27 years of experience in cooperation with the largest manufacturers in the industry. We are characterized by dynamic development, pursuit of innovative and out-of-the-box solutions and a high standard of quality of services offered.
Mosina
Specjalista
Umowa o pracę
Your responsibilities:
 • Wprowadzanie i rozwój produktów sieciowych dla marki Lanberg.
 • Udział w testowaniu produktów i/lub koordynowanie zmian jakościowych/technicznych we współpracy z Inżynierami z Działu Badań i Rozwoju.
 • Współpraca międzydziałowa w postaci wsparcia merytorycznego m.in. z Działem Marketingu podczas tworzenia contentu produktowego, opakowań i instrukcji; z Działem Sprzedaży w celu opracowania oferty; z Działem Brand Managerów w celu opracowania i wdrażania strategii produktowej.
 • Śledzenie trendów rynkowych, działań konkurencji oraz możliwości poprawy procesów.
 • Bieżąca współpraca z oddziałem w Azji oraz z pracownikami na terenie Europy.
Our requirements:
 • Znajomość produktów sieciowych poparta doświadczeniem lub własnymi zainteresowaniami.
 • Praktyczne doświadczenie w instalacji, konfiguracji, administracji oraz zarządzaniu sieciami komputerowymi.
 • Znajomość zagadnień z zakresu sieci przewodowej LAN i bezprzewodowej WiFi oraz protokołów SNMP.
 • Umiejętność zaawansowanej konfiguracji sieci bezprzewodowych przy wykorzystaniu kontrolera, zarządzanych punktów dostępowych AP oraz inteligentnych przełączników L2.
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację w zakresie zadań (kontakt z dostawcami) - warunek konieczny.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej (pracujemy z systemem do zarządzania projektami).
 • Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne, analityczne oraz strategicznego myślenia.
Additional qualifications:
 • Doświadczenie w prowadzeniu procesów wdrożenia nowych produktów na rynek.
 • Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów zaocznych (np. informatyka, teleinformatyka, specjalizacje związane z sieciami komputerowymi oraz inne kierunki, które mogą okazać się wartością dodaną w Dziale Rozwoju Produktu).
We have prepared for you
Private medical care with Medicover
Group insurance
Modern office
Language courses
Medicover Sport card
Family picnics and team building trips
Professional training
Flexible working hours
Dedicated discounts for employees

Apply for the position

The maximum number of attachments is 5. Each attachment can be a maximum of 10 MB.
More than a workplace
Get to know us better and become part of our team!
We use cookies for the proper operation of the site, to personalize content, to offer social features and to analyze store traffic. Please see our privacy policy for details. Do you agree to the use of cookies?
We adapt to you
We use cookies to make our site more user-friendly and reliable for you.

Cookie settings

Below you can see what data we collect in cookies and why we collect them. You don't have to agree to all of them. You can always change your choices on the cookies page.
Cookies that make the site work
They are essential for our site to work properly, so you cannot opt out of them. We use the data from these cookies to keep you safe and to detect possible errors on our site.
Consent to store advertising data
Allow us to store ad data, which allows us to personalize and optimize the ads we display according to your preferences.
Consent to use of user data for advertising purposes
Enables the use of user data for advertising purposes, allowing ads to be better tailored to individual user preferences and behavior.
Consent to personalize ads
Allow personalization of ads based on information about your interests and behaviors, leading to more relevant and effective ads.
Consent to store analytics data
Allow the storage of analytics data to track and analyze website traffic, helping to understand user behavior and improve the online experience.
Consent to store functional data
Allows you to store functional data that is necessary for the full functionality of the website, such as user preferences or language settings.
Consent to store data for personalization
Allow us to store data to personalize content and user experience on the website, allowing us to better tailor content to individual preferences.
Consent to store security data
Enables storage of data for website security, which helps identify and prevent security breach attempts and protect the confidentiality of user data.